MATERIAL PARA TRABAJAR EN EL AULA 

♞♚♛♞  El ajedrez tienen diversidad de colores, de miradas, de enfoques ... 


Cada color representa una capacidad cognitiva, una emoción, un aprenentatge, un ámbito de estudip, una inteligència múltiple, un valor, una jugada diferente, una tàctica, una estratègia...♞♚♛♞

En 6 minuts Leontxo Garcia ens explica per què els escacs són el gimnàs de la ment i per què és interessant treballar-los a l'escola com a eina pedagògica i lúdica.

Escacs jugant amb aplicacions TIC com: jclic, Kahoots, Quizziz, Geniallys... a on es treballa continguts de manera Interdisciplinar. Aprofitant aplicacions de gammificació es treballen continguts curriculars, d'escacs, d'estimulació cognitiva...

APRENDRE A PENSAR PER UN MATEIX. Amb la realització reiterada de problemes senzills s'obtenen resultats excel·lents. Cal tenir en compte que no n'hi ha prou amb resoldre cinc o sis exercicis d'un mateix tipus, perquè si l'alumne treballa reiteradament una mateixa idea, segurament quan se li presenti aquesta idea en les seves partides, la...

La Universitat d'Economia i Innovació de Lublin convida a escoles primàries, clubs d'escacs així com a professors i experts en escacs a participar en proves de programari lliure modular, donant suport a les habilitats cognitives i d'escacs d'estudiants d'escoles primàries. L'eina va ser desenvolupada per experts, investigadors...

Podràs crear tornejos d'escacs amb amics, companys, familiars... amb el temps de durada que creguis. Totalment gratuit i només cal donar-se d'alta a la web licheess.org a on diu inscriure. Pots fer servir el correu electrònic de l'escola. La contrassenya és específica de cada torneig i el link d'accés.

Autora: Miriam Monreal coordinadora del Projecte "Ajedrez a la Escuela" Portal del Programa Oficial Aragonès d'Escacs Educatiu i Escolar

Juan Antonio Montero - Magic de Extremadura. És un dels pioners en l'àmbit de l'escacs social i terapèutic. La seva experiència formativa i d'entrenament estratègic i cognitiu amb diferents col·lectius socials, com ara reclusos, menors en risc d'exclusió, gent gran, persones discapacitades, aturats de llarga durada ..., l'ha portat a situar-se com...