Videos en llengua espanyola

Els Raigs X:


L'enroc:

https://www.chesskid.com/es/videos/mate-del-pasillo

Peces atacades i defensades: Quantes ataquen i quantes defenen?

Videos en espanyol i varis nivells:   chess.com